Edwin Long_1829-1891_The Chosen Five.jpg

Edwin Long (1829-1891)
 
Edwin Long_1829-1891_The Chosen Five.jpg