Édouard Debat-Ponsan_1847-1913_An Elegant Lady in a Yellow Dress.jpg Édouard Debat-Ponsan_1847-1913_At The Well.jpg Édouard Debat-Ponsan_1847-1913_Drover with Cattle.jpg Édouard Debat-Ponsan_1847-1913_Ferme.jpg Édouard Debat-Ponsan_1847-1913_Fleurs de maïs.jpg Édouard Debat-Ponsan_1847-1913_Flirting.jpg Édouard Debat-Ponsan_1847-1913_Herdsman's Repose.jpg Édouard Debat-Ponsan_1847-1913_La Vérité sortant du puits.jpg Édouard Debat-Ponsan_1847-1913_Love Dies in Time.jpg Édouard Debat-Ponsan_1847-1913_Rest in the Fields.jpg Édouard Debat-Ponsan_1847-1913_The Furrow.jpg Édouard Debat-Ponsan_1847-1913_The Old, Old Story.jpg Édouard Debat-Ponsan_1847-1913_Vache bien gardée.jpg Édouard Debat-Ponsan_1874_Adam, Ève et Abel.jpg Édouard Debat-Ponsan_1876_The Daughter of Jephthah.jpg Édouard Debat-Ponsan_1880_Un matin devant la porte du Louvre.jpg Édouard Debat-Ponsan_1883_Le Massage au hamam.jpg Édouard Debat-Ponsan_1886_Preparing the Flower Arrangement_1886.jpg Édouard Debat-Ponsan_1886_Un coin de vigne.jpg Édouard Debat-Ponsan_1896_La Gitane à la toilette.jpg Édouard Debat-Ponsan_1909.jpg